Zateplování střech

Zateplování střechy probíhá na základě tepelně-vlhkostního výpočtu, který vychází ze sondy pro ověření skutečné skladby střechy.
 
Součástí dodávky je pochozí lávka nad nově aplikovaný izolant (v některých případech není nutná, při aplikaci do střešní odvětrávané dutiny).
 
Zateplení provádíme pokládkou izolantu z minerálních vláken (ve dvou vrstvách pro překrytí spár) nebo foukanou celuózovou či minerální izolací. Obvyklé tloušťky izolantu se pohybují v závislosti na sondách a výpočtech kolem 100 až 220 mm.
 
Chceme, aby nová střecha dobře izolovala. Proto izolaci provádíme s ohledem na aktuální stav střechy. Pokud je při sondě do stávající skladby rovné střechy zjištěn nadměrný výskyt vlhkosti (cca 3% případů), doporučujeme střechu ponechat jednu až dvě topné sezóny odvětrat a zateplení střechy provést dodatečně.
 
Kam dále…

Rychlé kontakty

Volejte bezplatně
800 888 718

Kontakty 

Dotaz

Poptávka