Úvěrový kalkulátor PANEL 2013+

(kalkulátor k porovnání zvýhodněných úvěrů)

Bez zadání vám přiděleného kódu je možné využít pouze základní verzi kalkulátoru. Chcete-li měnit parametry délky úvěru, zadejte vám přidělený kód. Jestliže jste kód neobdrželi nebo ztratili, kontaktujte nás telefonicky, mailem nebo prostřednictvím okna chatu.

Program PANEL 2013+ je nástupnický program programu Panel. Jeho hlavní změna spočívá v tom, že místo slevy na úrok u bankovního úvěru bude nízkoúročené úvěry na opravy a modernizace bytových domů poskytovat přímo fond (SFRZB).

Jak spočítat úvěr:
K zadání můžete využít posuvný ukazatel nebo přímo zadat vámi požadovanou hodnotu.

1. Zadejte výši úvěru v rozsahu od 300 000,- Kč – 50 000 000,- Kč.
2. Zadejte dobu splatnosti v rozsahu od 2 – 30 let
3. Výše úroku je editovatelná od 1 % - 4 % p.a.
4. Komerční úrok je nastaven na 3,5% (běžný bankovní úrok)

Výše úvěru Doba splatnosti Úrok
%
Úvěr v programu PANEL 2013+
Měsíční splátka PANEL 2013+
29 925 Kč
Úrok PANEL 2013+ celkem
386 500 Kč
 
Komerční úvěr
Měsíční splátka
35 744 Kč
Úrok celkem
1 433 920 Kč
* Komerční úrok je nastaven na 3,5 %, což je aktuální běžný bankovní úrok.
Úspora celkem
1 047 420 Kč
Celková výše veřejné podpory
909 831 Kč

Podle zadaných údajů v kalkulátoru máte nyní nastaveny hodnoty vašeho úvěru:

  • Výši měsíční splátky, kterou zaplatíte u úvěru v programu PANEL 2013 + a u běžného bankovního úvěru
  • Úrok celkem je celková výše, kterou zaplatíte u úvěru v programu PANEL 2013 +, a kterou zaplatíte u běžného bankovního úvěru
  • Úspora celkem – je rozdíl mezi tím co zaplatíte u úvěru v programu PANEL 2013 + nebo u běžného bankovního úvěru

Celková výše veřejné podpory - jedná se rozdíl mezi úvěrem v programu PANEL 2013+ a běžným bankovním úvěrem, diskontovaný podle Referenční sazby Evropské komise s průměrnou rizikovou přirážkou 1%. Podle celkové výše veřejné podpory je hodnoceno, zda vámi zadaný úvěr je v limitu „de minimis“ (součet všech poskytnutých podpor malého rozsahu jednomu subjektu ve třech po sobě následujících fiskálních letech nesmí překročit 200.000 EUR). V případě kdy není celková výše veřejné podpory v limitu do cca 5 000 000,- Kč, je nutné upravit parametry Vašeho nastavení úvěru.

Pokud potřebujete další informace, neváhejte se obrátit na nás na e-mailu: syanco@syanco.cz

 

UPOZORNĚNÍ: TENTO KALKULÁTOR MÁ INFORMAČNÍ CHARAKTER, VÝPOČET JE ORIENTAČNÍ A NEZAKLÁDÁ PRÁVNÍ NÁROK NA POSKYTNUTÍ ÚVĚRU PODLE TĚCHTO PARAMETRŮ. PODMÍNKY ÚVĚRU SE ŘÍDÍ JEDNOTLIVÝMI NAŘÍZENÍMI VLÁDY PODLE PROGRAMŮ.