Dotace Panel 2013+

Program Panel 2013+

Start programu Panel 2013+  - Státní fond rozvoje bydlení od 11.1.2013 přijímá žádosti vlastníků panelových domů o dlouhodobý nízkoúročený úvěr na opravy budov.

Žádosti o dlouhodobý nízkoúročený úvěr mohou podávat vlastníci bytového fondu, tedy právnické i fyzické osoby, města a obce, družstva a společenství vlastníků jednotek. Úroková sazba bude odvozena od výše Evropské referenční sazby, která je v lednu 2013 ve výši 1,09 procenta, konečný úrok bude vypočten podle bonity žadatele a splnění podmínky de minimis.

Úvěr lze využít pro opravy poruch domů, pro snížení energetické náročnosti domů, modernizaci bytových jader či opravy společných prostor.

Nízkoúročené úvěry poskytuje přímo SFRB.

Úrok je fixován po celou dobu splácení, kterou je možno sjednat až na 30 let. Úvěr může krýt až 90 % výdajů.

Žadatel musí podat žádost před zahájením stavebních prací a minimálně po dobu pěti let musí dům sloužit k bydlení.

Program Panel 2013+ navazuje na předchozí Panel a Nový Panel.

 

Kontaktujte nás pro více informací nebo pomoc s vyřízením.

 

 

 

 

Kam dále…

Rychlé kontakty

Volejte bezplatně
800 888 718

Kontakty 

Dotaz

Poptávka