Projektová příprava

Panelové a bytové domy

Rozhodli jste se provést stavební úpravy nebo rekonstrukci střechy či zateplení fasády? Potřebujete tyto své představy konzultovat, vybrat nejvhodnější řešení a vypracovat projektovou dokumentaci? Kontaktujte nás.

Zpracujeme vám cenovou nabídku na dodávku projektu v rozsahu podle vašeho zadání.

Projekční činnost provádíme standardně v rozsahu:

  • Prohlídka domu a konzultace problematiky
  • Nabídka variant řešení + rozvaha o jejich vhodnosti použití + rozvaha technické, garanční a finanční náročnosti jednotlivých variant
  • Konzultace se stavebním úřadem nebo dotčenými účastníky stavebního řízení
  • Vyhotovení pracovní verze projektové dokumentace a její konzultace se zákazníkem
  • Po upřesnění detailů vyhotovení kompletní projektové dokumentace
  • Slepý položkový rozpočet (výkaz výměr) včetně rozpočtu ve směrných cenách

Další součástí dodávky projektové dokumentace může být například:

  • Barevné řešení úprav fasády, prostorová vizualizace navrženého řešení nebo vizualizace ve 3D
  • Dokumentace nutná z důvodu doložení statických, tepelných či jiných vlastností nově navržených úprav domu, jak z hlediska technického, tak z hlediska čerpání dotací nebo posouzení stávajících konstrukcí
  • Vyjádření dotčených účastníků ve stavebním řízení a zapracování jejich požadavků do projektové dokumentace
  • Prohlídka již realizovaných akcí stejného nebo obdobného typu a technického řešení

Projektovou dokumentaci provádíme v tiskové i v elektronické podobě. V rámci jejího provedení ji můžeme doplnit o služby vyřizování stavebního řízení, autorského a případně stavebního dozoru, v případě dotačních programů pak i o jejich vyřizování a o nabídky optimalizace financování.

Kam dále…

Rychlé kontakty

Volejte bezplatně
800 888 718

Kontakty 

Dotaz

Poptávka